Insatsområden

Den här tabellen visar på ett översiktligt sätt hur våra övergripande mål hänger ihop med våra insatsområden.

Läs mer om insatsområdena via länkarna nedan. För att kunna få stöd från oss ska era projektidéer rymmas inom dessa insatsområden samt bidra till att nå våra gemensamma mål. För att hjälpa styrelsen att se om och hur mycket ett projekt bidrar till utvecklingsstrategins målsättningar har vi ett antal urvalskriterier som ni bör gå igenom innan ni skickar in er ansökan.