Avslutade projekt

Under förra perioden kallades vårt område Leader Uross. 103 projekt drevs med stöd av leaderförening Uross. Leader Uross verksamhet inom EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 är nu avslutad.

Läs om några av våra tidigare projekt för att låta er inspireras! Du hittar dem i projektkatalogen som presenterar alla projekt som  genomförts med Leader Uross projektstöd. Du kan bläddra direkt här på nätet eller så kan du ladda hem katalogen.

 

Här kan du också se ett axplock
av delaktiviteter inom våra
paraplyprojekt i foldern
Engagemang skapar förändring”.