LAG (styrelse)

Ordinarie ledamöter

Sune Fogelström Ordförande, privat sektor Boende på Möja. Aktiv i företagarföreningen och andra organisationers arbete för en levande ö, aktiv i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorgan.), SRF (Skärgårdarnas riksförbund).
Lill Schierman Ledamot, privat sektor Boende, jordbruksarrendator (Skärgårdsstiftelsen) och naturvårdare på Hjälmö.
Björn Wolrath Ledamot, privat sektor Ordförande Östra Svealands Fiskevattenägareförbund
Ola Öberg Ledamot, privat sektor Ordförande i ”De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ek För”, Ledamot i Vattenbrukarnas Riksförbund 2013-2015, arbetade som projektledare för projekt om fiskodlingsteknik i havs/fiskerifonderna 2001-2006 och 2007-2013
Åke Svedtilja Ledamot, privat sektor Driver restaurang, B&B på Landsort. Över 20 års erfarenhet av turismnäringen. Hela yrkesverksamma liv inom hotell och restaurang.
Pia Nelson Önfelt Ledamot, privat sektor Besöksnäring, boende på Dalarö
Gunilla Söderqvist
Ledamot, ideell sektor Nämdö, vice ordf. i SIKO
Karin Almlöf Ledamot, ideell sektor Boende på Sandhamn. Driver företag inom sjötransporter, import och försäljning av sportartiklar, styrelseuppdrag i företag, i lokal och regional.
Ordförande Skärgårdsföretagarna
Karin Broström Ledamot, ideell sektor Boende i Norrtälje, lantbrukare med nätverk inom LRF, 4H, Hushållningssällskapet mfl
Micael Söderman Ledamot, ideell sektor Sportfiskarna
Anders Jansson
Ledamot, ideell sektor Boende på Björkö utanför Ornö. Egenföretagare, yrkesfiske och fiskodling med avsättning lokalt. Ordförande i föreningen Stockholms Fiskmarknad.
Ulla-Britt Öhman Ledamot, ideell sektor Haninge
Torkel Andersson
Ledamot, offentlig sektor Norrtälje kommun
Birgitta Söderberg Ledamot, offentlig sektor Östhammar kommun
Erik Josephson Ledamot, offentlig sektor Näringslivs- och landsbygdsutvecklare, Haninge kommun
Moa Öhman
Ledamot, offentlig sektor Värmdö kommun
Kristina Eineborg
Ledamot, offentlig sektor Näringslivs- och utvecklingsdirektör, Österåkers kommun
Jonas Karlsson
Ledamot, offentlig sektor Nynäshamns kommun

Ersättare

Clas-Håkan Jansson Ersättare, ideell 1  Stomnarö, Norrtälje
Jan Runfors Ersättare, ideell 2 Hela Sverige ska leva
Pascale Lacroix Ersättare, ideell 3 Nynäshamn
Rune Wikström Ersättare, privat 1 Yrkesfiskare, restaurangverksamhet på Möja, ledamot i styrgrupp för Eldrimner.
Maria Nilsson Ersättare, privat 2 Österåker / Nämdö
Qina Hermansson Ersättare, privat 3 Ornö
Marcus Iliev Ersättare, offentlig sektor Näringslivsutvecklare, Norrtälje kommun
Ann-Catrin Skogström Ersättare, offentlig sektor Österåkers kommun
Anna Spetz Ersättare, offentlig sektor Värmdö kommun
Stefan Edelsvärd Ersättare, offentlig sektor Internationell samordnare, Östhammar kommun
Göran Svensson Ersättare, offentlig sektor C, Haninge kommun
Cristina Escobedo
Rudberg
Ersättare, offentlig sektor Vik. näringslivsutvecklare / projektledare Landsbygdsprogrammet, Nynäshamns kommun