LAG (styrelse)

D

Ordinarie ledamöter

Sune Fogelström Ordförande, privat sektor Boende på Möja. Aktiv i företagarföreningen och andra organisationers arbete för en levande ö, aktiv i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorgan.), SRF (Skärgårdarnas riksförbund).
Anders Jansson Ledamot, privat sektor Boende på Björkö utanför Ornö. Egenföretagare, yrkesfiske och fiskodling med avsättning lokalt.
Ordförande i föreningen Stockholms Fiskmarknad.
Lill Schierman Ledamot, privat sektor Boende, jordbruksarrendator (Skärgårdsstiftelsen) och naturvårdare på Hjälmö.
Jobbat som ungdomsledare, suttit i flera styrelser inom Hushållningssällskap, LRF, Hembygdsförening, Mellanskärgårdens intresseförening, distriktsordförande för Vi Unga Stockholm. Tidigare ordförande i En Skärgårdsprodukt. Driver eget företag.
Ola Öberg Ledamot, privat sektor Ordförande i ”De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ek För”, Ledamot i Vattenbrukarnas Riksförbund 2013-2015, arbetade som projektledare för projekt om fiskodlingsteknik i havs/fiskerifonderna 2001-2006 och 2007-2013
Åke Svedtilja Ledamot, privat sektor Driver restaurang, B&B på Landsort. Över 20 års erfarenhet av turismnäringen. Hela yrkesverksamma liv inom hotell och restaurang.
Micael Söderman Ledamot, ideell sektor Sportfiskarna
Sofie Sundberg Ledamot, ideell sektor Ljusterö, kunnig inom bl.a. fiskefrågor
Karin Almlöf Ledamot, ideell sektor Boende på Sandhamn. Driver företag inom sjötransporter, import och försäljning av sportartiklar, styrelseuppdrag i företag, i lokal och regional.
Ordförande Skärgårdsföretagarna
Karin Broström Ledamot, ideell sektor Boende i Norrtälje, lantbrukare med nätverk inom LRF, 4H, Hushållningssällskapet mfl
Pascale Lacroix Ledamot, ideell sektor Boende i Nynäshamn. Aktiv inom Nynäshamns naturskyddsförening
Egen företagare, med kunskap om EU-program och fonder (utbildad EU-projektsamordnare), entreprenörskap, internationell kommunikation, anordning av studiebesök och spridning av best practises inom miljö och sociala frågor.
Lotta Johansson Ledamot, ideell sektor Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet i Stockholms län. Arbetar genom den sociala ekonomin med lokalt utvecklingsarbete.
Pia Nelson Önfelt Ledamot, privat sektor Besöksnäring, boende på Dalarö
Torkel Andersson
Ledamot, offentlig sektor Norrtälje kommun
Birgitta Söderberg Ledamot, offentlig sektor Östhammar kommun
Erik Josephson Ledamot, offentlig sektor Näringslivs- och landsbygdsutvecklare, Haninge kommun
Moa Öhman
Ledamot, offentlig sektor Värmdö kommun
Kristina Eineborg
Ledamot, offentlig sektor Näringslivs- och utvecklingsdirektör, Österåkers kommun
vakant Ledamot, offentlig sektor Nynäshamns kommun

Ersättare

Johan Pedersén Ersättare, ideell 1
Claudia Dillman Ersättare, ideell 2 Mathantverkare, kompetens inom besöksnäring, Inkludering av unga, inkludering av utrikes födda, innovationer, företagande, socialt företagande.
Claes-Håkan Jansson Ersättare, ideell 3 Stomnarö, Norrtälje
Rune Wikström Ersättare, privat 1 Yrkesfiskare, restaurangverksamhet på Möja, ledamot i styrgrupp för Eldrimner.
Thomas Wrande Ersättare, privat 2 Dalarö
Lars-Olof Landin Ersättare, privat 3 Besöksnäring, Dalarö
Marcus Iliev Ersättare, offentlig sektor Näringslivsutvecklare, Norrtälje kommun
Helena Cronberg Ersättare, offentlig sektor Kommunikationschef, Österåkers kommun
Anna Spetz Ersättare, offentlig sektor Värmdö kommun
Stefan Edelsvärd Ersättare, offentlig sektor Internationell samordnare, Östhammar kommun
Ulla-Britt Öhman Ersättare, offentlig sektor C, Haninge kommun
Cristina Escobedo
Rudberg
Ersättare, offentlig sektor Vik. näringslivsutvecklare / projektledare Landsbygdsprogrammet, Nynäshamns kommun