Leader Stockholmsbygd

Leader Stockholmsbygd har tagit fram en utvecklingsstrategi som beskriver vilka insatser som ska prioriteras under programperioden.

Strategin tar avstamp i visionen:

Stockholmsbygd – landsbygd och skärgård där lokala initiativ i samspel med omvärlden utvecklar hållbara attraktiva samhällen som sprider framtidstro

Vårt leaderområde består av en landsbygd och skärgård som är granne med huvudstaden. Landsbygden riskerar bli sovstad med en infrastruktur främst för pendlande mellan bostad och arbete och utan service, kulturutbud eller möjlighet till handel och förströelse. I Stockholms skärgård har befolkningen, i restid och reskostnader mätt, ett avstånd till grundläggande service i nivå med Norrbotten. Höga fastighetspriser som följd av den stora efterfrågan på fritidshus hindrar unga familjer att bosätta sig vilket långsiktigt hotar att utarma landsbygden ytterligare.

Insatsområdena fokuserar därför på

  • En attraktiv bygd att bo och verka i
  • En attraktiv bygd att besöka
  • Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
  • En god miljö och ökad hållbarhet

Arbetet ska baseras på ett starkt partnerskap mellan aktörer i det geografiska området, med representanter från lokalt förenings- och näringsliv i samarbete med offentlig.

Bläddra i vår strategi