Att söka utbetalning

Under projektets gång – delutbetalningar

När ni har betalat de första utgifterna under projektets genomförande kan en första ansökan om delutbetalning göras till Jordbruksverket. Börja gärna tidigt när ni bara har någon enstaka faktura så att det blir enkelt att förstå processen, och gör det sedan gärna ofta så att ni har bra likviditet i projektet.

Kontakta Leaderkontoret innan ni skickar in ansökan om utbetalning. Det finns fel som inte går att rätta till när ansökan väl har skickats in till Jordbruksverket, därför bolla alltid er ansökan om utbetalning först med oss på leaderkontoret!

Förändras förutsättningarna under projektets gång ska alltid leaderkontoret kontaktas. Annars finns risk att stöd inte kan betalas ut.

En genomgång av vad ni behöver tänka på och ha med i din Ansökan om utbetalning.

Jordbruksverkets sidor om Ansökan om utbetalning

Handbok för projekt inom lokalt ledd utveckling

Du gör ansökan genom Jordbruksverkets e-tjänst. Gå in på jordbruksverket.se och vidare på Mina sidor, du loggar in som aktuell stödmottagare. Sedan väljer du E-tjänster inom Mina sidor (i menyn till vänster) och vidare Stöd inom lokalt ledd utveckling – Leader. Där kan du sedan välja Sök utbetalning. Ifall man har fler beviljade projekt så syns en lista över samtliga och man väljer den man vill gå vidare med och man väljer även om det gäller ansökan om förskott, delutbetalning eller slututbetalning.

Kostnadssammanställningen gör man direkt i e-tjänsten, alla fakturor, betalbevis och andra underlag ska skickas till en speciell adress på Jordbruksverket. Där skannas handlingarna in så att Jordbruksverkets handläggare har tillgång till filerna elektroniskt utan att du som stödmottagare behöver skanna in. Det krävs försättsblad och de måste sorteras rätt, men allt detta finns att läsa via länkarna ovan.

Slutrapport – ansökan om slutbetalning

Det viktigaste arbetet i slutrapporteringen är att stanna upp och reflektera över de erfarenheter och resultat projektet har lett fram till. Ha i åtanke att avvikelser och icke uppfyllda mål också är resultat som ska rapporteras. Det är viktigt att ni motiverar varför ni kanske inte lyckats uppfylla alla mål.

Ett bra tips är att börja med att läsa igenom er projektplan. I projektplanens avsnitt om utvärdering finns information om hur sammanställningen av projektet ska gå till. Mycket av texten i projektplanen kan kopieras till slutrapporten. Ni kan spara mycket tid och möda på att återanvända avsnitt från projektplanen och istället lägga tyngdpunkten på det som är viktigast i en slutrapport: reflektioner, slutsatser och sammanställning av konkreta resultat.

Slutrapporten ska kunna läsas utan att man först har tagit del av projektets projektplan och man ska kunna förstå vad projektet handlat om och hur det gått. Det finns en särskild blankett som Leader Stockholmsbygd har tagit fram för att följa upp en del aspekter som inte Jordbruksverket tar upp, maila oss så skickar vi den!