När fattar vi beslut om ansökningar?

Följande datum gäller för Leader Stockholmsbygd styrelsemöten 2017 där beslut om projektansökningar ska fattas.

Beslutsmöte Sista datum att lämna in ansökan
15 mars 6 februari
12 juni 8 maj
13 september 7 augusti
14 december 6 november