När fattar vi beslut om ansökningar?

Följande datum gäller för Leader Stockholmsbygd styrelsemöten 2018 där beslut om projektansökningar ska fattas.

Beslutsmöte Sista datum att lämna in ansökan
5 mars 1 februari
11 juni 10 maj
15 oktober 13 september
10 december 8 november