Ansökan

Föreningar och företag inom Leader Stockholmsbygds område kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Det är inom fyra insatsområden som beskrivs i vår strategi som projekt kan beviljas stöd.

Idéskiss

Vi rekommenderar att ni börjar med att kontakta leaderkontoret via mail eller telefon eller att ni presenterar din/er idé genom att skicka in en idéskiss, det underlättar för leaderkontoret att ge dig bra feedback.

Ett annat alternativ är att gå via Jordbruksverkets E-tjänst, där ni kan fylla i Ansökan steg-1 under Stöd inom lokalt ledd utveckling.

För att kunna använda E-tjänsten måste du ha e-legitimation, och den som ska söka stöd för en förening, ett byalag, ett företag mm behöver också skicka in fullmakt som visar att man har behörighet att företräda organisationen (klicka på bilden till vänster för att se vilka val du ska göra).

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ”Fullmakter för e-tjänster”.

Träff med verksamhetsledaren

Leaderkontoret tar del av projektskissen eller steg-1-ansökan och kontaktar er för vidare diskussion. Vi träffar gärna er på plats, dvs. vår verksamhetsledare åker till er för ett möte. Ni berättar om era behov, vilka resultat ni förväntar er tack vare projektet och med vilka andra aktörer ni vill samarbeta. Vi berättar om leadermetoden, våra övergripande som våra konkreta mål som också beskrivs i utvecklingsstrategin. Samtalet och mötet bidrar många gånger till att vi gemensamt kan finslipa idén och hittar kärnan i projektidén som kan drivas som leaderprojekt.

Ansökan via E-tjänst

Efter mötet kan ni fortsätta med att skriva er ansökan, läs mer i vår bildguide om hur du hittar rätt till och i Jordbruksverkets E-tjänst.

Några saker att tänka på

  • Bara organisationer eller företag kan söka leaderstöd, ej privatpersoner
  • Vi vill gärna se aktörer från olika sektorer i projektgruppen – fundera redan innan vi ses vilka andra organisationer kan vara intresserade av eller gynnas av projektet. Leaderprojekt ska gynna fler än de som söker.
  • Ta del av våra urvalskriterier och våra mål för vägledning hur LAG (styrelsen) resonerar när projekt prioriteras.

När ansökan har skickats in

Leaderkontoret börjar handlägga en ansökan när den har skickats in via E-tjänsten. Vi återkommer till dig ifall det krävs kompletteringar. Sedan är det LAG (styrelsen) i Leader Stockholmsbygd som läser alla ansökningar och prioriterar vilka som ska gå vidare till Jordbruksverket för slutligt beslut.

Prioriteringen styrs av våra villkor och urvalskriterier och det är en förutsättning att ansökan gäller ett tema som ryms inom våra insatsområden och att den bidra till våra mål.

Från vår prioritering (se datum för våra beslutsmöten) till Jordbruksverkets beslut kan det ta 3-4 månader förutsatt inga kompletteringar krävs.