Att söka stöd

Föreningar och företag inom Leader Stockholmsbygds område kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling.

Hur går jag tillväga?

Kontakta leaderkontoret, skicka in en idéskiss eller fyll i en Ansökan steg 1 via Jordbruksverkets E-tjänst. Vi vill oftast träffa dig innan du skriver en fullständig ansökan för en vidare diskussion så att vi gemensamt kan finslipa er projektidé innan ni skriver färdig ansökan.

Vilka stöd kan man söka?

Alla beviljade projekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin. Leaderprojekt ska vara lokalt förankrade och genomföras enligt leadermetoden samt bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna.

  • Projektstöd till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet och som söks av organisationer, föreningar eller myndigheter. Stöd kan beviljas till 40–100 procent av stödberättigande utgifter.
  • Projektstöd till företag som är till nytta för enskilda företag eller till ett fåtal samarbetande företag.
    Stöd kan beviljas upp till 40–70 procent av stödberättigande utgifter för insatser inom landsbygdsfonden som endast gynnar ingående företag. Till företag som söker inom havs- och fiskerifonden kan vi bevilja stöd till max 50 procent. Det finns också ett tak på max 100 000 kr i projektstöd till företag.

Hur väljer vi ut de projekt som får stöd?

Utvecklingsstrategin beskriver inom vilka temaområden man kan söka stöd. Vi har övergripande och specifika mål som projekten ska bidra till att uppnå och urvalskriterier som styr vilka projekt som kommer att prioriteras av LAG (styrelsen).