46 miljoner kronor till leaderområde Stockholmsbygd!

PRESSMEDDELANDE 15-04-24

I veckan kom beskedet att Leader Stockholmsbygd är bland de 48 leaderområdena som Jordbruksverket har prioriterat. Leaderverksamheten ska bidra till utveckling av en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd och skärgård och stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Leader Stockholmsbygd är bland de högst prioriterade områdena och omfattas av kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn samt delar av Östhammar. Stockholmsbygd utvecklingsstrategi kommer att arbeta genom leadermetoden med stöd från landsbygdsfonden, socialfonden och havs-/fiskerifonden.

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling. Ideella, privata och offentliga krafter har gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi och kommit överens om prioriterade insatser under kommande programperiod. Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi fokuserar på

  • En attraktiv bygd att bo och verka i
  • En attraktiv bygd att besöka
  • Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
  • En god miljö och ökad hållbarhet

Innan leaderområdena slutligen kan bli godkända väntar en intensiv förberedande period då bland annat strategierna ska kompletteras och den nya organisationen ta form. Leader Stockholmsbygd och de 47 andra leaderområdena kan få sitt beslut om start tidigast i höst. EU-kommissionen måste också ha godkänt programmen för de olika fonderna och de svenska regelverken måste vara fastställda innan Jordbruksverket kan fatta beslut.

 

Kommentarer inaktiverade.