Lokalt ledd utveckling Stockholmsbygd

I början på december lämnade vi in vår Ansökan om att bilda leaderområde. Totalt är det 53 områden i hela landet som ansökt om att bilda lokala utvecklingsområden, på denna karta kan du se samtliga.

Alla strategier har lämnats till en expertgrupp som Jordbruksverket har anlitat för granskning och bedömning av dem. I januari fick de lokala utvecklingsgrupperna möjlighet att lämna in kompletteringar. Nästa steg är att strategierna lämnas över till en urvalskommitté. I urvalskommittén sitter representanter för Jordbruksverket, Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen, LRF, Hushållningssällskapen, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting. I april kommer besked vilka strategier som har valts ut och vilka fonder som har beviljats för respektive strategi.

För de prioriterade strategierna är det då dags att ta fram ytterligare ett antal kompletteringar, bl.a. budget och kriterier för urval av projekt som kan beviljas stöd. I detta skede kommer också en ny leaderförening, Leader Stockholmsbygd, bildas och Leader Uross kommer att avvecklas.

Tidigast den 17 augusti kommer de utvalda leaderområdena kunna ansöka om start av verksamheten och tidigast den 17 september kan vi sätta igång.

Här kan du läsa Lokal utvecklingsstrategi för Leader Stockholmsbygd

Den som vill följa utvecklingen kan hitta mer detaljerade information på Jordbruksverkets hemsida om lokalt ledd utveckling.

 

Kommentarer inaktiverade.