KALLELSE till årsmöte 2019

KALLELSE till årsmöte med Föreningen Leader Stockholmsbygd

Styrelsen för Föreningen Leader Stockholmsbygd kallar härmed medlemmar och partnerskapet till årsmöte tisdagen den 14 maj, kl 18.00.

Datum: 14 maj 2019
Tid: 18:00 – ca 20:00
Plats: Norrtälje kommun, kommunhuset Estunavägen 14, Norrtälje

Kl 18:00 – 18:05 Välkommen! Sune Fogelström, ordförande Leader Stockholmsbygd, hälsar välkommen
Kl 18:05 – 19:15 Leaderprojekt i Norrtälje kommun presenterar sig

* Blidö IF fick stöd att bygga ett utegym på Blidö, Fred Rosenthal berättar om projektet och vilka effekter det gav.
* Kerstin Johansson och Mats Hilmersson från Gåsviks Bryggförening berättar hur föreningen med leaderstöd utvecklar Flottskärs brygga till en attraktiv mötesplats längs Roslagsleden och Väddö kanal.
* Coompanion Roslagen & Norrort har fått stöd att i samarbete med Roslagens företag och föreningar coacha nya svenskar närmare arbetsmarknaden, Sarah Thorsaeus presenterar projekt Resursmodell Integration som redan kan uppvisas första konkreta resultat.
* Vi visar också en film från restaurering av Yxlömaren på Yxlan som gjordes i samarbete mellan lokalt aktiva och Sportfiskarna.
Kl 19:15 – 20:00 Årsmöte inkl. genomgång av verksamheten 2018

Dagordning
Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag

Kallelsen går till föreningens medlemmar samt till partnerskapet som medverkade i skapandet av Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi. Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. För mer info se stadgarna

Vi bjuder på enkel förtäring, anmäl därför gärna om du kommer, maila info@leaderstockholmsbygd.se

Varmt välkommen!

Kommentarer inaktiverade.