KALLELSE till årsmöte 2019

KALLELSE till årsmöte med Föreningen Leader Stockholmsbygd

Styrelsen för Föreningen Leader Stockholmsbygd kallar härmed medlemmar och partnerskapet till årsmöte tisdagen den 14 maj, kl 18.00.

Datum: 14 maj 2019
Tid: 18:00 – ca 20:00
Plats: Norrtälje kommun, kommunhuset Estunavägen 14, Norrtälje

Kl 18:00 – 18:05 Välkommen! Sune Fogelström, ordförande Leader Stockholmsbygd, hälsar välkommen
Kl 18:05 – 19:15 Leaderprojekt i Norrtälje kommun presenterar sig

* Blidö IF fick stöd att bygga ett utegym på Blidö, Fred Rosenthal berättar om projektet och vilka effekter det gav.
* Kerstin Johansson och Mats Hilmersson från Gåsviks Bryggförening berättar hur föreningen med leaderstöd utvecklar Flottskärs brygga till en attraktiv mötesplats längs Roslagsleden och Väddö kanal.
* Coompanion Roslagen & Norrort har fått stöd att i samarbete med Roslagens företag och föreningar coacha nya svenskar närmare arbetsmarknaden, Sarah Thorsaeus presenterar projekt Resursmodell Integration som redan kan uppvisas första konkreta resultat.
* Vi visar också en film från restaurering av Yxlömaren på Yxlan som gjordes i samarbete mellan lokalt aktiva och Sportfiskarna.
Kl 19:15 – 20:00 Årsmöte inkl. genomgång av verksamheten 2018

Dagordning
Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag

Kallelsen går till föreningens medlemmar samt till partnerskapet som medverkade i skapandet av Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi. Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. För mer info se stadgarna

Vi bjuder på enkel förtäring, anmäl därför gärna om du kommer, maila info@leaderstockholmsbygd.se

Varmt välkommen!

Nyheter från årsmötet

Kvällen den 7 maj genomfördes Leaderföreningens årsmöte på Österåkers kommun med Leaderinfo och årsmötesförhandlingar.

Leaders verksamhetsledare informerade om de projekt som hade beviljats under 2017, lite kort om några slutredovisade projekt och hur mycket pengar som fanns kvar att söka och inom vilka temaområden.

Det finns en del medel kvar för projekt inom besöksnäringen, lokal mat och miljö/omställning.

Årsmötesförhandlingarna gick smidigt och besluten följde valberedningens och revisorernas förslag. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Det var två ledamöter och fyra ersättare som lämnade styrelsen/LAG och två ledamöter som lämnade valberedningen i samband med årsmötet.

Vi tackar de som nu lämnat sina uppdrag:
Pascale Lacroix, Nynäshamn, ledamot för ideell sektor
Sofie Sundberg, Ljusterö, ledamot för privat sektor
Claudia Dillmann, Norrtälje, ersättare för ideell sektor
Lars-Olof Landin, Dalarö, ersättare för privat sektor
Thomas Wrande, Dalarö, ersättare för privat sektor
Ulla-Britt Öhman, ersättare för offentlig sektor (Haninge kommun)
Jan Runfors, sammankallande i valberedningen
Gunilla Söderqvist, ledamot i valberedningen

Vi välkomnar de som nu påbörjar sitt nya uppdrag:
Gunilla Söderqvist, ledamot för ideell sektor, Nämdö
Ulla-Britt Öhman, ledamot för ideell sektor, Haninge
Björn Wolrath, ledamot för privat sektor, ordförande Östra Svealands Fiskevattenägareförbund
Jonas Karlsson, ledamot för offentlig sektor (Nynäshamns kommun)
Pascale Lacroix, ersättare för ideell sektor, Nynäshamn
Jan Runfors, ersättare för ideell sektor, aktiv inom bl.a. Hela Sverige ska leva
Maria Nilsson, ersättare för privat sektor, Österåker/Nämdö
Qina Hermansson, ersättare för privat sektor, Ornö
Ann-Catrin Skogström, ersättare för offentlig sektor, Österåkers kommun
Göran Svensson, ersättare för offentlig sektor, Haninge kommun

Vi vill även tacka för mycket gott värdskap från Österåkers kommun där vi höll vårt årsmöte och för mötesordförande Bror Janssons engagemang och väl genomfört möte!

 

 

Kallelse till årsmöte 2018

Årsmöte med Föreningen Leader Stockholmsbygd

Datum: 7 maj 2018
Tid: 18:00 – ca 20:00
Plats: Österåker kommun, Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga

Dagordning 
Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag

Vi inbjuder alla medlemmar till årsmötet 2018. Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. För mer info se stadgarna

Vi bjuder på enkel förtäring, anmäl därför gärna om du kommer, maila info[at]leaderstockholmsbygd.se

H J Ä R T L I G T  V Ä L K O M N A !

Kallelse till årsmöte

Årsmöte med Föreningen Leader Stockholmsbygd

Datum: 11 maj 2017
Tid: 18:00 – ca 20:00
Plats: Värmdösalen, kommunhuset, Skogsbovägen 9, Gustavsberg

Dagordning 
Årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag

Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. För mer info se stadgarna

Vi bjuder på enkel förtäring, anmäl därför gärna om du kommer, maila info[at]leaderstockholmsbygd.se

H J Ä R T L I G T  V Ä L K O M N A !

Utegym på Blidö beviljad!

crossnatureBlidö IF sökte stöd för att komplettera sina nuvarande anläggningar för fotboll, gymnastik och boule med en bana med utegymredskap. Det är många som har efterfrågad en utökad motionsanläggning och föreningen menar att en sådan anläggning också kommer att locka nya utövare som idag inte brukar idrottsplatsen.

Anläggningen skall kunna vara en del i ett större evenemang varje år som satsning på motion och friskvård.  Investeringen består i ett utegym i trä med till en början fem redskap (marklyft, chins räcke, knäböj, dips och rygglyft)

Leader Stockholmsbygds motivering: Projektet är välförankrat och utgår ifrån en enkät som visade Blidö IF med idrottsplatsen som en viktig aktör och att en majoritet önskade en gymanläggning. Projektgruppen samlar relevant kompetens och har kapacitet att genomföra insatsen som kommer att skapa nya fritidsaktiviteter och därmed ökad service åt invånarna på Blidö med omnejd.

Projekt på Landsort godkänt!

Idag kom beslut från Jordbruksverket gällande Leader Stockholmsbygds LAG-beslut att prioritera projekt KIKA på Landsort. Det långsiktiga målet är att bygga upp ett lärande upplevelsecentrum för den maritima miljön och det maritima arvet. Det nu beviljade Leaderprojektet syftar till att ta de resterande steg som behövs för att kunna sätta spaden i marken, dvs en faktisk byggstart som förväntas ske hösten 2017.

Projektet har en femtonårig förhistoria i arbetet för skärgårdssamhället Landsort, genom att utveckla besöksnäringen baserat på det maritima arvet på och kring Landsort. Målgrupper är turister, skolor och forskare. Perspektivet är Östersjön, den maritima miljön och det maritima arvet. Anläggningen KIKA är en reception, till besök på och kring Landsort, till perspektiv mot Östersjön och andra orter, händelser och skeenden runt Östersjön.

Leaderprojektet omfattar nätverksarbete och dialoger för att finna den slutliga finansieringen där det behövs ett professionellt material för att åskådliggöra idén och värdena, beskriva förutsättningar och koncept samt konkretisera genomförandets innehåll och former. Projektledaren ska driva projektet framåt genom att hålla ett nätverk av tiotalet organisationer och trettiotalet personer löpande och aktivt medverkande i processen. Det kräver information och förankring hos berörda personer och institutioner samt styrning och ordning i processen framåt. Här ingår även förberedelse av verksamhetens framtida struktur, liksom att leda och koordinera de finansiella processerna.

Leader Stockholmsbygds motivering: Projektet är nytänkande och unikt och vågar satsa högt utan att vara orealistiskt då projektägaren under lång tid och med bra lokal förankring har verkat för utveckling av Landsort avseende service, tillgänglighet och infrastruktur. Fler besökare som kommer utanför högsäsong (t.ex. skolor) kommer att bidra till ett lönsamt lokalt näringsliv året runt med förbättrad service och långsiktigt bättre möjligheter för fast boende som följd.

Årsmöten 2016

SkärmklippårsmöteDen 25 maj är det dags för två årsmöten. Årsmötena kommer att hållas på Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Kl 18:00 Leader Uross inbjuder till sitt sista årsmöte då styrelsen lägger fram sitt förslag till medlemmarna att upplösa föreningen.

Föreningen Leader Uross har under åren 2009 – 2015 arbetat inom ramen för EU:s landsbygdsprogram 2007 – 2013. Verksamheten slutredovisades den 10 september 2015 till ansvarig myndighet, Länsstyrelsen i Stockholms län. Slutredovisningen godkändes. Samtliga anställningar på leaderkontoret upphörde den 31 december 2015.
Dagordning inkl. bilagor
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning

*************

Fortsatt verksamhet med lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden sker nu inom ramen för Leader Stockholmsbygd som håller sitt årsmöte i direkt anslutning:

Kl 18:45 Leader Stockholmsbygd inbjuder till sitt första ordinarie årsmöte.

Leader Stockholmsbygd har förlängt första räkenskapsåret att omfatta hela 2016 vilket innebär att inget bokslut/verksamhetsberättelse finns att redovisa på detta första årsmöte.

Dagordning
Valberedningens förslag

 

Godkända!

Den 20 januari kom besked från Jordbruksverket att Leader Stockholmsbygd nu är ett godkänt leaderområde!

Nu pågår arbetet för fullt för att kunna ta emot ansökningar. Än har Jordbruksverkets e-tjänst inte öppnat, men det väntas ske de närmaste dagarna. Vi återkommer snarast med en tydlig beskrivning av hela ansökningsprocessen för projektstöd inom leader. Fortfarande gäller att du helst ska höra av dig till leaderkontoret innan du skriver din ansökan.

Det kommer att dröja till mitten på mars innan Jordbruksverkets IT-system är redo att låta leaderområdena hantera ansökningar. Räkna med att första deadline för att lämna in fullständiga ansökningar blir i mitten på april, med beslut från Leader Stockholmsbygd den 25 maj. Beslutet ska sedan godkännas av Jordbruksverket.

Det är organisationer, föreningar eller företag som kan stöda projektstöd inom leader, aldrig privatpersoner. Det innebär samtidigt att den person som gör ansökan via e-tjänsten måste ha fullmakt att företräda organisationen som ska söka stödet. Den fullmakt kan du fixa redan nu, läs vidare på Jordbruksverkets hemsida.

I början på nästa vecka kommer utförligare information här på hemsidan!

 

Den som väntar …

Nu är en slutlig version av utvecklingsstrategin inskickad till Jordbruksverket och vi väntar på besked om att få starta området.

Men redan har nästan 30 grupper hört av sig för att diskutera sina projektidéer, några möten har jag haft och fler är inbokade i januari och februari. Det är härligt och inspirerande att vi nästan är igång igen, det sprudlar av idéer i vårt område och nu måste vi bara få sätta igång!

Denna hemsida är preliminär och så fort vi vet att vi får starta kommer sajten att byggas ut och om för att kunna ge bra svar på alla frågor våra läsare kan tänkas ha.

Snart är det dags för julhelgerna, vi ska vila bäst vi kan för att vara redo för ett nytt leaderår 2016!

Du som vill läsa mer

Jordbruksverkets sidor om Lokalt ledd utveckling med leadermetoden

Vilka andra leaderområden har redan fått startbesked

Nyhetsbrev om lokalt ledd utveckling/leader

46 miljoner kronor till leaderområde Stockholmsbygd!

PRESSMEDDELANDE 15-04-24

I veckan kom beskedet att Leader Stockholmsbygd är bland de 48 leaderområdena som Jordbruksverket har prioriterat. Leaderverksamheten ska bidra till utveckling av en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd och skärgård och stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Leader Stockholmsbygd är bland de högst prioriterade områdena och omfattas av kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn samt delar av Östhammar. Stockholmsbygd utvecklingsstrategi kommer att arbeta genom leadermetoden med stöd från landsbygdsfonden, socialfonden och havs-/fiskerifonden.

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling. Ideella, privata och offentliga krafter har gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi och kommit överens om prioriterade insatser under kommande programperiod. Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi fokuserar på

  • En attraktiv bygd att bo och verka i
  • En attraktiv bygd att besöka
  • Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
  • En god miljö och ökad hållbarhet

Innan leaderområdena slutligen kan bli godkända väntar en intensiv förberedande period då bland annat strategierna ska kompletteras och den nya organisationen ta form. Leader Stockholmsbygd och de 47 andra leaderområdena kan få sitt beslut om start tidigast i höst. EU-kommissionen måste också ha godkänt programmen för de olika fonderna och de svenska regelverken måste vara fastställda innan Jordbruksverket kan fatta beslut.