Välkommen till Leader Stockholmsbygd

Vi arbetar för en livskraftig skärgård och landsbygd i hela Stockholms skärgård och del av tillhörande kustkommuner mellan Östhammar och Nynäshamn.

Vill du vara med?

Föreningen Leader Stockholmsbygd kommer att arbeta med medel från EU:s jordbruksfond, EU:s havs- och fiskerifond och EU:s socialfond med offentlig medfinansiering från kommunerna Östhammar (gäller enbart havs- och fiskerifonden), Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Du kan bli medlem i den ideella föreningen Leader Stockholmsbygd.

Mer om den lokala utvecklingsstrategin.

Vad är Leader?

Här nedan kan du se en kort film om Leader och leadermetoden.